Posts Tagged ‘normativa legal’

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat. Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació […]

RECORDATORI OBLIGATORIETAT DE PUBLICAR ELS PREUS AMB IVA

L’Agència Catalana del Consum té per objectiu, entre d’altres, vetllar perquè els productes i els serveis posats adisposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi aerror o sigui incompleta, la publicitat […]

JORNADA SOBRE CANVIS IMPORTANTS EN LA NORMATIVA QUE ESTABLEIX ELS CRITERIS SANITARIS EN PISCINES D’ÚS COL·LECTIU

La Unió d’Hostaleria Costa Brava Centre juntament amb Altimir organitzen una jornada sobre els canvis en la normativa referent a piscines d’ ús col·lectiu, el proper 6 de març. La jornada tindrà lloc a Vall-llobrega,  les instal·lacions de Costa Brava Centre, de 10 a 12h. I està dirigida als responsables  d’establiments amb piscines  i a […]