Posts Tagged ‘Formació’

Canvi de la legislació vigent en Protecció de Dades

El 25 de maig de 2018 està al caure, ¿coneix les noves implicacions del reglament? El RGPD o Reglament General de Protecció de Dades serà d’obligat compliment a partir del proper 25 de maig de 2018. Ja que la tecnología avança a passos de gegant i disposem d’eines que ens permeten intercanviar dades personals a […]

NOVETATS FORMACIÓ CONTINUA 2018

Aquest nou any 2018 s’ha iniciat amb diverses novetats en quant al programa de Formació Continua. Primerament, totes les Entitats Organitzadores hem hagut d’actualitzar el “Contrato de encomienda” d’organització de la formació programada subscrit entre diverses empreses. El nou contracte regula la relació entre les empreses que proporcionaran formació als seus treballadors a partir de 2018 […]

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES A LES EMPRESES

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE […]

NOU PROGRAMA DE FORMACIÓ DE LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha elaborat el programa de formació del primer semestre de l’any 2016. 54 cursos són els que formen el programa de formació contínua pel període gener-juny 2016. Els cursos estan dividits en 8 especialitats formatives diferents (caps d’àrea i direcció, comercialització, noves tecnologies, qualitat i prevenció, […]

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre present al Saló Formació Ocupació i Empresa

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre serà present en el proper Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa a Calonge. Els propers 8 i 9 de maig es durà a terme la 2ona edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa a Calonge. Aquest saló és un espai de trobada entre […]

Ponència sobre “la qualitat com a eina de millora de la gestió de la teva empresa” en el marc del Saló Formació, Ocupació i Empresa

Us recomanem assistir al Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa que tindrà lloc els propers 7 i 8 de març, a Sant Antoni de Calonge. Aquest Saló serà un punt de trobada entre persones treballadores en actiu i en situació d’atur, estudiants, persones emprenedores i empreses. Hi haurà espais d’exposició perquè les empreses mostrin […]