Archive for the ‘Formació’ Category

Canvi de la legislació vigent en Protecció de Dades

El 25 de maig de 2018 està al caure, ¿coneix les noves implicacions del reglament? El RGPD o Reglament General de Protecció de Dades serà d’obligat compliment a partir del proper 25 de maig de 2018. Ja que la tecnología avança a passos de gegant i disposem d’eines que ens permeten intercanviar dades personals a […]

NOVETATS FORMACIÓ CONTINUA 2018

Aquest nou any 2018 s’ha iniciat amb diverses novetats en quant al programa de Formació Continua. Primerament, totes les Entitats Organitzadores hem hagut d’actualitzar el “Contrato de encomienda” d’organització de la formació programada subscrit entre diverses empreses. El nou contracte regula la relació entre les empreses que proporcionaran formació als seus treballadors a partir de 2018 […]

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES A LES EMPRESES

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE […]

NOU PROGRAMA DE FORMACIÓ DE LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha elaborat el programa de formació del primer semestre de l’any 2016. 54 cursos són els que formen el programa de formació contínua pel període gener-juny 2016. Els cursos estan dividits en 8 especialitats formatives diferents (caps d’àrea i direcció, comercialització, noves tecnologies, qualitat i prevenció, […]

Avança’t als canvis de la nova ISO 9001:2015_ Curs de formació el 20 de març a Costa Brava Centre

 Com ja us havíem avançat, l’organització internacional d’estàndards (ISO) actualment està treballant en la revisió de la ISO 9001, l’estàndard principal per al Sistema de la Gestió de la qualitat està previst que es publiqui al setembre de 2015. Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme us proposem avançar-vos als canvis que suposarà la […]

OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE LA PRESÈNCIA D’INGREDIENTS AL·LERGÒGENS ALS PLATS PREPARATS

Des del 13 de desembre de 2014, els restaurants, càterings, establiments de menjars preparats, bars, etc., han d’informar als clients de la presència d’ingredients al·lergògens en els plats que serveixen. Objectius:  1. Que els clients puguin prendre decisions amb coneixement de causa i que utilitzin els aliments de forma segura i 2. Que els restaurants […]