Canvi de la legislació vigent en Protecció de Dades

El 25 de maig de 2018 està al caure, ¿coneix les noves implicacions del reglament?

El RGPD o Reglament General de Protecció de Dades serà d’obligat compliment a partir del proper 25 de maig de 2018. Ja que la tecnología avança a passos de gegant i disposem d’eines que ens permeten intercanviar dades personals a temps real, es requereix una legislació que salvaguardi la seguretat de les dades de caràcter personal.

PROTECCIÓNDATOS

Aquesta nova normativa, comporta una llista de canvis destinats a protegir la nostra privacitat, a continuació els detallem les PRINCIPALS NOVETATS:

  • Consentiment inequívoc. Desapareix el consentiment tàcit, exigint que aquest sigui lliure, informat, específic i inequívoc.
  • Bretxes de seguretat. S’estableix l’obligatorietat de notificar en el termini de 72 h qualsevol contratemps ocorregut a l’autoritat nacional i als propis afectats.
    • Xifrat de dades. L’ús de xifrat en el tractament de la informació, eximeix del deure de notificar les bretxes de seguretat.
  • Enduriment del règim sancionador Les sancions poden arribar fins al 4% de la facturació global de l’empresa.
  • Nous drets de tutela. Es contemplen nous drets de l’interessat: Dret a la portabilitat, dret a l’oblit i dret a la transparència (ARCPOT)
  • Avaluació d’impacte de risc (PIA). S’hauran de realitzar PIA per avaluar l’origen, la naturalesa, les particularitats i el risc en què es troben exposats les dades.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Deja tu comentario