El distintiu de garantia de qualitat ambiental per hotels: una aposta pel turisme sostenibe

Els clients i la societat en general demanen, cada cop més, garantia-qualitatproductes i serveis que siguin respectuosos amb el medi ambient. Les etiquetes ecològiques són un referent per molts consumidors i un criteri que apliquen a l’hora d’escollir l’establiment on allotjar-se.

Per facilitar la identificació dels hotel compromesos amb el medi ambient i reconèixer el seu compromís, la Generalitat de Catalunya ha creat el  Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental  que s’atorga a hotels que compleixen uns requisits de qualitat ambiental més enllà del compliment de la normativa en àmbits tals com:

 

  • Gestió correcta dels residus
  • Estalvi en el consum d’aigua
  • Estalvi i eficiència energètica
  • Control de la generació de soroll
  • Pràctiques de gestió ambiental de l’hotel
  • Informació i educació ambiental als treballadors i clients
  • Mobilitat sostenible

 

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és voluntari i aporta tant beneficis directes i quantificables a l’establiment, com d’altres més intangibles que tenen a veure amb la millora de la seva imatge i posicionament. Els beneficis més  immediats són el resultat de les accions en matèria d’estalvi i gestió més eficient dels recursos naturals, les quals permeten reduir de forma significativa els costos econòmics sense afectar ni el confort dels usuaris ni la competitivitat de l’hotel.

Així doncs, disposar d’aquest sistema d’etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya serveix per evidenciar el compromís amb el turisme sostenible.

Quadríptic Tursime

Pots demanar-nos més informació sobre aquesta i altres certificacions de qualitat a ncolomer@grupcostabravacentre.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Deja tu comentario