Archive for Març, 2016

Nova norma “Q” de platges: ISO 13009

Al mes de febrer de 2016 es var publicar la nova norma UNE-ISO 13009: 2016 Turisme i serveis relacionats. Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges com a conseqüència de l’adopció per par d’Espanya de la respectiva norma ISO 13009: 2015, el que ha suposat l’anul·lació de la UNE 187001: 2011 Platges. […]