Archive for Juny, 2015

Canvi en el Número de Registre de Turisme i en la presentació del Model 950 de IEET

  Els establiments turístics de Catalunya han d’estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) que té per objecte l’exercici de la funció registral relacionada amb l’ordenació i el control del sector turístic. També té la funció d’informar, a través de la guia d’establiments turístics, de tots els establiments inscrits i els seus serveis. […]

Nou decret per regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses

El Govern actualitza el catàleg d’activitats i centres que han d’elaborar plans d’autoprotecció i simplifica en temps i costos la seva tramitació. S’ha publicat al DOGC el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Aquest decret […]