Archive for Juliol, 2014

RECORDATORI OBLIGATORIETAT DE PUBLICAR ELS PREUS AMB IVA

L’Agència Catalana del Consum té per objectiu, entre d’altres, vetllar perquè els productes i els serveis posats adisposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi aerror o sigui incompleta, la publicitat […]