Archive for Octubre, 2013

Jornada:Les TIC i l’eficiència energètica, claus per a la gestió de l’empresa turística

Ens plau convidar-vos a la jornada que organitza el Pla de Qualitat Costa Brava Centre-Girona el proper 13 de novembre. La jornada, “Les TIC i l’eficiència energètica, claus per a la gestió de l’empresa turística”, preten apropar les eines que ens ofereixen les noves tecnologies per tal de fer més eficient l’empresa turística i ajudar-la […]

PAREER: nou Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d’ Edificis

Per tal de promoure actuacions integrals que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en el parc d’edificis existents del sector residencial , així com complir amb l’article 4 de la Directiva 2012/27/UE , relativa a la eficiència energètica, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Institut per a la […]